Karta kredytowa z bonusem 300 zł do sklepów Biedronka

Warunki Uczestnictwa

Uczestnikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia łącznie wszystkie następujące warunki:
1. zawrze z Bankiem Umowę o Kartę do czasu osiągnięcia 5000 Użytkowników lecz nie dłużej niż do dnia 31.01.2019r.
2. w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia Umowy o Kartę, ani w dniu zawarcia Umowy o Kartę, użytkownik nie miał zawartej innej Umowy o kartę kredytową z Bankiem
3. w okresie do 31.01.2019r. użytkownik nie rozwiązał, nie wypowiedziała ani nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z Bankiem Umowy o Kartę

 

Warunki uzyskania Nagrody

1. Uczestnik otrzyma Nagrodę, jeśli spełni w/w warunki, za każdy miesiąc spośród pierwszych 6 miesięcy następujących po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę, w którym dokona Kartą Transakcji o łącznej miesięcznej wartości co najmniej 500 PLN.
2. Nagroda będzie przekazywana wyłącznie za miesiąc, w którym warunki Sprzedaży Premiowej zostały spełnione. Brak spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania Nagrody w jednym z 6 miesięcy w okresie, za który wypłacana jest Nagroda, nie pozbawia Uczestnika z prawa do otrzymania Nagrody za pozostałe miesiące spośród pierwszych 6 miesięcy po zawarciu Umowy o kartę.
3. Maksymalna łączna wartość Nagród w okresie 6 miesięcy wynosi 300 PLN.
4. Odebranie Nagrody będzie możliwe po zarejestrowaniu się na stronie www.mambonus.pl w ciągu 2 miesięcy od jej udostępnienia.

 


Sprawdź promocję


 

Podziel się ze znajomymi...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *